Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORDYMACKA

Aktualność danych:

FORDYMACKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 32 osoby, z czego:

32

kobiety

Męska forma nazwiska to FORDYMACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2937. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORDYMACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie12 kobiet

  • mazowieckie2 kobiety

  • śląskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).