Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORDYMACKI

Aktualność danych:

FORDYMACKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 30 osób, z czego:

30

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORDYMACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORDYMACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).