Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOREMNIK

Aktualność danych:

FOREMNIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (52 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 138 osób, z czego:

59

kobiet

79

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.75.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2854. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOREMNIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 12 kobiet

  • mazowieckie17 mężczyzn, 7 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie11 mężczyzn, 6 kobiet

  • świętokrzyskie30 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).