Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOREMSKA

Aktualność danych:

FOREMSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 168 osób, z czego:

168

kobiet

Męska forma nazwiska to FOREMSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2801. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOREMSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • kujawsko-pomorskie30 kobiet

  • mazowieckie19 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • podkarpackie13 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie7 kobiet

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • wielkopolskie45 kobiet

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).