Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORENC

Aktualność danych:

FORENC – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 129 osób, z czego:

65

kobiet

64

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2904. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2869. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORENC w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie25 mężczyzn, 21 kobiet

  • lubelskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • łódzkie18 mężczyzn, 13 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • podlaskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: