Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORIASZ

Aktualność danych:

FORIASZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (36 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

69

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.17.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2874. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORIASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie16 mężczyzn, 20 kobiet

  • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).