Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORJASZ

Aktualność danych:

FORJASZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (18 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

47

kobiet

50

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.94.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2883. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORJASZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie10 mężczyzn, 8 kobiet

  • łódzkie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie2 mężczyzn

  • podkarpackie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • pomorskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • śląskie8 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).