Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORKASIEWICZ

Aktualność danych:

FORKASIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (28 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 97 osób, z czego:

45

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.87.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORKASIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 9 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • świętokrzyskie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).