Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORLAŃSKI

Aktualność danych:

FORLAŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 33 osoby, z czego:

33

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORLAŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORLAŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie16 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie8 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).