Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMA

Aktualność danych:

FORMA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (222 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 813 osób, z czego:

422

kobiety

391

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.08.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2547. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2542. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie29 mężczyzn, 34 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 mężczyzn, 8 kobiet

 • lubuskie7 mężczyzn, 5 kobiet

 • łódzkie45 mężczyzn, 51 kobiet

 • małopolskie42 mężczyzn, 47 kobiet

 • mazowieckie6 mężczyzn, 15 kobiet

 • opolskie18 mężczyzn, 13 kobiet

 • podkarpackie13 mężczyzn, 14 kobiet

 • pomorskie14 mężczyzn, 19 kobiet

 • śląskie53 mężczyzn, 67 kobiet

 • świętokrzyskie110 mężczyzn, 112 kobiet

 • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

 • wielkopolskie18 mężczyzn, 11 kobiet

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: