Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMANEK

Aktualność danych:

FORMANEK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (22 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

26

kobiet

26

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2907. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMANEK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn

  • podkarpackie3 kobiety

  • śląskie7 mężczyzn, 2 kobiety

  • wielkopolskie10 mężczyzn, 12 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).