Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMANOWSKA

Aktualność danych:

FORMANOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

61

kobiet

Męska forma nazwiska to FORMANOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2908. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMANOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie3 kobiety

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie26 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).