Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMELA

Aktualność danych:

FORMELA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (3323 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3932 osoby, z czego:

1922

kobiety

2010

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.96.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1221. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1159. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMELA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie24 mężczyzn, 30 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • mazowieckie26 mężczyzn, 19 kobiet

  • pomorskie1712 mężczyzn, 1611 kobiet

  • śląskie17 mężczyzn, 16 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 23 kobiety

  • wielkopolskie4 mężczyzn, 17 kobiet

  • zachodniopomorskie30 mężczyzn, 28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: