Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMELLA

Aktualność danych:

FORMELLA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (1647 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 2122 osoby, z czego:

1070

kobiet

1052

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1903. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1887. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMELLA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn, 5 kobiet

  • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn, 18 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie3 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 11 kobiet

  • pomorskie836 mężczyzn, 811 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie31 mężczyzn, 26 kobiet

  • zachodniopomorskie12 mężczyzn, 11 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: