Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMIŃSKI

Aktualność danych:

FORMIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (16 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 35 osób, z czego:

35

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORMIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie16 mężczyzn

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).