Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMICKA

Aktualność danych:

FORMICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (62 osoby).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 173 osoby, z czego:

173

kobiety

Męska forma nazwiska to FORMICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2796. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie22 kobiety

  • kujawsko-pomorskie5 kobiet

  • łódzkie4 kobiety

  • małopolskie33 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie62 kobiety

  • świętokrzyskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).