Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORMICKI

Aktualność danych:

FORMICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (76 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 181 osób, z czego:

181

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORMICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2752. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORMICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie15 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie40 mężczyzn

 • mazowieckie4 mężczyzn

 • opolskie7 mężczyzn

 • pomorskie4 mężczyzn

 • śląskie76 mężczyzn

 • świętokrzyskie7 mężczyzn

 • wielkopolskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).