Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORNAGIEL

Aktualność danych:

FORNAGIEL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (142 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 215 osób, z czego:

108

kobiet

107

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2826. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORNAGIEL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie10 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie67 mężczyzn, 75 kobiet

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie20 mężczyzn, 15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).