Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORNALEWICZ VEL FORNALEWSKA

Aktualność danych:

FORNALEWICZ VEL FORNALEWSKA – nazwisko wieloczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie lubelskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 3 osoby, z czego:

3

kobiety

Męska forma nazwiska to FORNALEWICZ VEL FORNALEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORNALEWICZ VEL FORNALEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: