Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORNOL

Aktualność danych:

FORNOL – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (69 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 135 osób, z czego:

69

kobiet

66

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2900. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORNOL w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • małopolskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie26 mężczyzn, 43 kobiety

  • śląskie13 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).