Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORNOWSKI

Aktualność danych:

FORNOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwach: mazowieckim (3 osoby), łódzkim (3 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 8 osób, z czego:

8

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORNOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2925. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORNOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).