Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORST

Aktualność danych:

FORST – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 111 osób, z czego:

57

kobiet

54

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2912. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2879. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORST w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • opolskie29 mężczyzn, 32 kobiety

  • podkarpackie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).