Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORSTER

Aktualność danych:

FORSTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 174 osoby, z czego:

98

kobiet

76

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.29.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORSTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 17 kobiet

  • lubuskie24 mężczyzn, 21 kobiet

  • łódzkie2 mężczyzn, 5 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • opolskie2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).