Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORSZEWSKA

Aktualność danych:

FORSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano tylko we dwóch polskich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (7 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 15 osób, z czego:

15

kobiet

Męska forma nazwiska to FORSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2954. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).