Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORSZPANIAK

Aktualność danych:

FORSZPANIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (213 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 311 osób, z czego:

160

kobiet

151

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2809. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2782. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORSZPANIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn, 11 kobiet

  • małopolskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 6 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie9 mężczyzn, 5 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie109 mężczyzn, 104 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).