Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORTAS

Aktualność danych:

FORTAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (46 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

73

kobiety

70

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.04.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2896. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2863. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORTAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • mazowieckie22 mężczyzn, 24 kobiety

  • pomorskie9 mężczyzn, 16 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: