Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORTUŃSKA

Aktualność danych:

FORTUŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (47 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 182 osoby, z czego:

182

kobiety

Męska forma nazwiska to FORTUŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2787. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORTUŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie7 kobiet

 • kujawsko-pomorskie16 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie47 kobiet

 • opolskie2 kobiety

 • pomorskie12 kobiet

 • śląskie22 kobiety

 • świętokrzyskie33 kobiety

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).