Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORTUŃSKI

Aktualność danych:

FORTUŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (44 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 167 osób, z czego:

167

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORTUŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORTUŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie17 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie44 mężczyzn

  • opolskie5 mężczyzn

  • pomorskie13 mężczyzn

  • śląskie21 mężczyzn

  • świętokrzyskie28 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie10 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).