Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORTUNE

Aktualność danych:

FORTUNE – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie kujawsko-pomorskim.

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 18 osób, z czego:

11

kobiet

7

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.57.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2958. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2926. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORTUNE w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).