Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORTUNKA

Aktualność danych:

FORTUNKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (42 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 86 osób, z czego:

45

kobiet

41

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2924. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2892. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORTUNKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • pomorskie7 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie12 mężczyzn, 9 kobiet

  • świętokrzyskie20 mężczyzn, 22 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).