Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORYCKA

Aktualność danych:

FORYCKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (127 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 203 osoby, z czego:

203

kobiety

Męska forma nazwiska to FORYCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2766. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORYCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie7 kobiet

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie11 kobiet

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie127 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).