Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORYCKI

Aktualność danych:

FORYCKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (121 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 199 osób, z czego:

3

kobiety

196

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORYCKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2966. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2737. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORYCKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • lubuskie4 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie8 mężczyzn

  • mazowieckie6 mężczyzn

  • pomorskie17 mężczyzn

  • śląskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie121 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: