Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORYSZEWSKA

Aktualność danych:

FORYSZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (53 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 98 osób, z czego:

98

kobiet

Męska forma nazwiska to FORYSZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2871. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORYSZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie13 kobiet

  • mazowieckie53 kobiety

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie6 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie6 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).