Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FORYSZEWSKI

Aktualność danych:

FORYSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (65 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

99

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FORYSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2834. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FORYSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie14 mężczyzn

  • łódzkie3 mężczyzn

  • mazowieckie65 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).