Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOS

Aktualność danych:

FOS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (26 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 99 osób, z czego:

52

kobiety

47

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.11.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2917. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2886. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • małopolskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie17 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).