Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOSIŃSKA

Aktualność danych:

FOSIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego wystąpienie odnotowano tylko w województwie kujawsko-pomorskim.

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

34

kobiety

Męska forma nazwiska to FOSIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2935. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOSIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie28 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).