Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOSTER

Aktualność danych:

FOSTER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (6 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 107 osób, z czego:

72

kobiety

35

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 2.06.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOSTER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie4 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie4 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).