Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOTA

Aktualność danych:

FOTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (50 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 182 osoby, z czego:

94

kobiety

88

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2875. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2845. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie10 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubelskie27 mężczyzn, 23 kobiety

  • łódzkie2 kobiety

  • mazowieckie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie24 mężczyzn, 24 kobiety

  • warmińsko-mazurskie11 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).