Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FOTEREK

Aktualność danych:

FOTEREK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (168 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 304 osoby, z czego:

161

kobiet

143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.13.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2808. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2790. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FOTEREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie18 mężczyzn, 19 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 9 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie7 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie10 mężczyzn, 6 kobiet

  • wielkopolskie83 mężczyzn, 85 kobiet

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).