Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FRĄTCZAK

Aktualność danych:

FRĄTCZAK – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (2058 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 6744 osoby, z czego:

3383

kobiety

3361

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

664. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

656. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FRĄTCZAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie182 mężczyzn, 193 kobiety

 • kujawsko-pomorskie200 mężczyzn, 222 kobiety

 • lubelskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • lubuskie199 mężczyzn, 162 kobiety

 • łódzkie1002 mężczyzn, 1056 kobiet

 • małopolskie13 mężczyzn, 9 kobiet

 • mazowieckie141 mężczyzn, 179 kobiet

 • opolskie21 mężczyzn, 22 kobiety

 • podkarpackie9 mężczyzn, 11 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn, 2 kobiety

 • pomorskie39 mężczyzn, 36 kobiet

 • śląskie135 mężczyzn, 144 kobiety

 • świętokrzyskie9 mężczyzn, 13 kobiet

 • warmińsko-mazurskie30 mężczyzn, 19 kobiet

 • wielkopolskie965 mężczyzn, 924 kobiety

 • zachodniopomorskie204 mężczyzn, 186 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: