Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku FYDRYSZEWSKI

Aktualność danych:

FYDRYSZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to FYDRYSZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2821. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska FYDRYSZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie84 mężczyzn

  • mazowieckie18 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • śląskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).