Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GÓRSKA

Aktualność danych:

GÓRSKA – nazwisko jednoczłonowe Jedno z najbardziej rozpowszechnionych w Polsce. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano we wszystkich województwach. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (3893 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 22956 osób, z czego:

22956

kobiet

Męska forma nazwiska to GÓRSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

36. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GÓRSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie1528 kobiet

 • kujawsko-pomorskie2091 kobiet

 • lubelskie849 kobiet

 • lubuskie491 kobiet

 • łódzkie1084 kobiety

 • małopolskie1400 kobiet

 • mazowieckie3893 kobiety

 • opolskie407 kobiet

 • podkarpackie694 kobiety

 • podlaskie1111 kobiet

 • pomorskie1601 kobiet

 • śląskie1305 kobiet

 • świętokrzyskie617 kobiet

 • warmińsko-mazurskie1002 kobiety

 • wielkopolskie1631 kobiet

 • zachodniopomorskie1062 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).