Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABAS

Aktualność danych:

GABAS – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (84 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 124 osoby, z czego:

63

kobiety

61

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.03.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2880. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABAS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie4 mężczyzn, 5 kobiet

  • łódzkie46 mężczyzn, 38 kobiet

  • opolskie4 mężczyzn, 3 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie4 mężczyzn, 2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).