Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABER

Aktualność danych:

GABER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (115 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 446 osób, z czego:

236

kobiet

210

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.12.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2730. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2731. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie22 mężczyzn, 40 kobiet

 • małopolskie45 mężczyzn, 43 kobiety

 • mazowieckie3 kobiety

 • podkarpackie58 mężczyzn, 57 kobiet

 • podlaskie11 mężczyzn, 16 kobiet

 • pomorskie4 mężczyzn, 4 kobiety

 • śląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

 • świętokrzyskie8 mężczyzn, 3 kobiety

 • warmińsko-mazurskie19 mężczyzn, 19 kobiet

 • wielkopolskie2 mężczyzn, 5 kobiet

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: