Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABERT

Aktualność danych:

GABERT – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (21 osób).

Na początku 2020 roku nosiły je w Polsce 52 osoby, z czego:

24

kobiety

28

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABERT w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • opolskie7 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie11 mężczyzn, 10 kobiet

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).