Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABIŃSKA

Aktualność danych:

GABIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 153 osoby, z czego:

153

kobiety

Męska forma nazwiska to GABIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie17 kobiet

 • kujawsko-pomorskie10 kobiet

 • lubelskie7 kobiet

 • łódzkie6 kobiet

 • mazowieckie34 kobiety

 • podkarpackie2 kobiety

 • podlaskie29 kobiet

 • pomorskie7 kobiet

 • warmińsko-mazurskie11 kobiet

 • wielkopolskie3 kobiety

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: