Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABIŃSKI

Aktualność danych:

GABIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podlaskim (43 osoby).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 143 osoby, z czego:

143

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to GABIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2798. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn

  • łódzkie6 mężczyzn

  • mazowieckie22 mężczyzn

  • podkarpackie5 mężczyzn

  • podlaskie43 mężczyzn

  • pomorskie5 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie23 mężczyzn

  • wielkopolskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).