Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABINET

Aktualność danych:

GABINET – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (52 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

37

kobiet

40

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.93.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2929. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2901. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABINET w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie28 mężczyzn, 24 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).