Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABIS

Aktualność danych:

GABIS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie lubuskim (23 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 89 osób, z czego:

44

kobiety

45

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2922. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2896. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABIS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubelskie4 kobiety

  • lubuskie13 mężczyzn, 10 kobiet

  • małopolskie3 mężczyzn

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie8 mężczyzn, 8 kobiet

  • śląskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).