Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku GABLER

Aktualność danych:

GABLER – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (130 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 374 osoby, z czego:

192

kobiety

182

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.05.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2774. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2759. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska GABLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • lubuskie10 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie63 mężczyzn, 53 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie12 mężczyzn, 13 kobiet

  • wielkopolskie68 mężczyzn, 62 kobiety

  • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).